top of page

RUT-AVDRAG

Du vet väl att du som privatperson har möjlighet att nyttja rutavdrag för trädgårdsnära tjänster?
Nedan finner du exempel på arbete som ger rätt till rutavdrag:

 

*Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

*Klippning av buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.

*Arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

 

*Skattereduktion för rutarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person.
 

bottom of page